Hiervoor verwijzen wij naar onze algemene verkoopvoorwaarden onder de rubriek klachten.